گروه ساختمانی اکسون

همین حالا با  ما صحبت کنید

02126458906

پروژه تجاری مسکونی هدایت
کارفرما: آقای کاشانی
این پروژه در 2000 متر مربع ساخته شده است.
خدمات ارائه شده در این پروژه: مهندسی ، تامین و تهیه و ساخت و ساز