اکسون ایدن

همین حالا با  ما صحبت کنید

02126458906

پروژه تجاری-اداری خلیج فارس
کارفرما: آقای بهرامی
این پروژه در 35000 متر مربع ساخته شده است.
دارای پارکینگ چند طبقه و خدمات رفاهی است
همکاری مشترک بین اکسون و نیارش گستر