گروه ساختمانی اکسون 

همین حالا با  ما صحبت کنید

02126458906

پروژه شیمی ساختمان
فعالیت: EPC
همکاری مشترک بین فراز سازه اکسون وآرمان گستر نیارش