هیئت مدیره

غلامحسین افکار

غلامحسین افکار

رئیس هیئت مدیره

امیرحسین محبی

امیرحسین محبی

نائب رئیس هیئت مدیره

شهاب امانی چیمه

شهاب امانی چیمه

مدیر عامل

بخش فنی

مرجان قربانی

مرجان قربانی

مدیردفتر

هانیه خان آرمویی

هانیه خان آرمویی

کارشناس دفتر فنی

صابر نامدار

صابر نامدار

سرپرست کارگاه

سما ستایش

سما ستایش

مدیر فنی

قادر نامدر

قادر نامدر

انباردار

مالی و اداری

محمدرضا نازپروده

محمدرضا نازپروده

کارمند مالی

وحید دانا

وحید دانا

مدیر مالی

خدمات

محمدرضا قلعه نوعی

محمدرضا قلعه نوعی

خدمات