درباره ما

مجموعه ساختمانی گروه ساختمانی اکسون
یک شرکت خصوصی است که خدمات مهندسی و ساختمانی جهانی را در زمینه های طراحی ، مدیریت ، تدارکات و اجرای پروژه های بزرگ و خدمات چند منظوره به کارفرمایان ایرانی و خارجی ارائه می دهد. ما در دهه گذشته بخش قابل توجهی از منابع خود را به حضور استراتژیک در صنعت ساختمان و صنایع مرتبط با آن اختصاص داده ایم و متخصصان مجرب و متخصص داخلی و خارجی را جذب کرده ایم.