گروه ساختمانی اکسون

همین حالا با  ما صحبت کنید

02126458906

پروژه کارخانه سونی
کارفرما: آقای ساعتچی
این پروژه در 62000 متر مربع ساخته شده است.
همکاری مشترک بین فراز سازه اکسون وآرمان گستر نیارش